Máy lạnh Trane

Máy lạnh Trane có các dòng như:

  • Máy lạnh âm trần nối ống gió
  • Máy lạnh tủ đứng
  • Máy lạnh casset 
  • AHU, FCU 
  • Chiller