Dàn nóng hiệu Emerson

1. Thông tin sản phẩm:

  • Dãy công suất: 2HP – 20HP 
  • Sử dụng máy nén Copeland

2. Phạm vi ứng dụng: 

  • Sử dụng cho kho lạnh nhiệt độ + 12 đến – 25oC