Dàn lạnh Emax, Dàn nóng Emax

1. Thông tin sản phẩm:

  • Dãy công suất: 2HP – 30HP

2. Phạm vi ứng dụng: 

  • Sử dụng cho kho lạnh nhiệt độ + 15 đến – 30oC
  • Sử dụng cho kho lạnh chứa thủy sản, thực phẩm, rau củ ….