Cảm biến Omicron

LDH cung cấp cảm biến Omicron của USA như: 

  • Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm
  • Cảm biến áp suất, chênh áp
  • Đồng hồ đo chênh áp
  • Công tắc dòng chảy
  • Cảm biến khí CO, CO2
  • Cảm biến báo khói